Bước 2: Tổ kỹ thuật điện, mộc

chuyen-van-phong-sgth-2

Đồ điện tử và mộc sẽ được tháo dỡ, đóng gói bằng vật liệu mềm xốp, đặt trong các thùng carton được ký hiệu rõ ràng. Các thiết bị đều được tháo dỡ và lắp đặt lại theo quy trình kỹ thuật và an toàn, đảm bảo hoạt động được tại địa điểm mới.